Catalog number 016 – Labor Camp Number 2

Back to catalog

May 11, 1938

Source: colectalia.com, lot CT133

Stationery postcard Edifil 77n (serial number A3598842) with no postmarks, but text on the back dated on May 22, 1938. Sender’s info on the back: “C.T. Nº 2, 1ª Comp., 2a Secc., 4t Pelotó, 1ª Escuadra”.

Transcription:

Hospitalet de Mar, 22 Maig 1938

Estimats pares,

Torno a escriure per a demanar-vos algunes coses que necessito i que l’última vegada vaig deixar de demanar-vos. Estic bé, encara que per así i fa aquests dies molt vent i força fret.

Si podeu enviar-me lo que segeix ho podeu fer de la manera més convenient, ràpida i segura: un citurón, ja que he perdut el que tenia, un parell de corretgetes per a les manes, una fiambrera (la petita), savó, agulla i fil fort (negre i blanc), la motxila, un bloc paper cuadriculat, postals, una dotzena llbrets paper fumar, unes cuantes pedres encenedor, unes altres espardenyes, ja que las que vaig rebre resulten petites d’ún número i ja són foradades. De menjar, si podeu enviar lo següent, podeu fer-ho sempre que sigui un incovenient per a vosaltres: oli, puré o tapioca, uns cubets Maggi, unes cabeçes d’alls, sal. Os demano això perquè s’hem reprodueix el mal d’estómac i tinc por que proguressi. Lo que m’interessa moltíssim és el tabac, en canvi les pessetes no en necesito.

En Farreró diu si teniu res per a ell

No escric més sovint per falta de postals.

Penso molt amb vosaltres i suposo que estareu bé. Petons per a tots.

Vostre,

Josep Blasi Mora

C.T. nº 2

1a Comp. 2ª Secc. 4at Pelotó, 1ª Escuadra

Translation:

Hospitalet de Mar, May 22, 1938

Dear parents,

I write again to ask you some goods I need and that I didn’t ask for last time. I am all right, despite these days it is very windy and cold here.

If you can, send me what I will mention below in the most convenient, fast and safe way: a belt, as I’ve lost the one I had, two straps for the blankets, a lunch box (the small one), soap, a sewing needle and strong thread (black and white), the bag, a block of squared paper, post cards, a dozen packs of cigarette paper, some lighter stones, another pair of shoes, as those what I received were small and are already holed. If you can and if it is not an inconvenient for you, send the following food: olive oil, mashed potato or tapioca, Maggi soap cubes, garlic, salt. I ask all this because my stomach ache came back and I fear it increases. Tobacco is what most interests me, but I don’t need any money.

Farreró asks if you have anything for him.

I don’t write more often because I don’t have post cards.

I think a lot about you and I guess you are all right. Kisses for all.

Yours,

Josep Blasi Mora

C.T. nº 2

1a Comp. 2ª Secc. 4at Pelotó, 1ª Escuadra