Catalog number 020 – Labor Camp Number 2

Back to catalog

June 30, 1938

Source: colectalia.com, lot CT124

Stationery post card Edifil 79 with International Brigades post mark Heller 62 “CORREO DE CAMPAÑA /B.I. / E. DE C. Nº 4” dated on June 30, 1938. On the back , International Brigades censor mark Heller 66 reading “E.C. Nº 4 B.I. / CENSURA MILITAR” and International Brigades also transit postmark Heller 85 “CORREO DE CAMPAÑA / B.I. / E. DE C. B. MOVIL” of July 1, 1938. Sender’s info on the front: “José Blasi. C.T. nº 2, 1ª Cia, Hospitalet M. [censored], Turia 3”.

Transcription:

Estimada Agus,

Acabo de rebre la teva carta 22/6. Bé doncs, els paquets els teniu d’enviar el desapte i els rebo al dilluns. Vaig rebre un paquet de tabac Ingles i un de 0’50 Ptes espanyol; de paper de fumar segurament deixareu de posar-li.

Parles de portar-me, millor dit, d’enviar-me patates. Avans d’enviarne pregunteu al Poble Espanyol si es pot enviar. El termos ha de ser petit. El pot de conill arrivar desoldat o millor dit overt per la tapa. De totes maneres era bo. Aproximadament cada 15 dies necesitaria unes espardenyes. La granota, si és que la teniu, me la podríeu enviar, ja que la que tinc està bastant deteriorada. Si no demano roba no n’envieu. Necesitaria una fiambrera un bon tros més gran que la que tinc. Digues sempre per carta si rebs les meves i enviam llista com en aquella.

Bé, res més per avui, sols molts petons per a tots del teu germà,

Pitus

28/06/38

Translation:

Dear Agus,

I’ve just received your letter from June 22. Well, you must send the packets on Saturday and I get them on Monday. I received a packet of English tobacco and another one, Spanish, of 0.50 pts; I guess you forgot to add smoking papers.

You talk about bringing me, well, better said, to send me potatoes. Before sending them ask in Poble Espanyol if they are allowed. The thermos must be small. The rabbit can arrived unsealed, o better said, opened. Despite of this it was good. You could send me the coveralls if you have any, as the one I use is very worn. If I don’t ask for clothes, dont’ send any. I would need a bigger lunch box than the one I have. Tell me always through a letter if you get mine, and send me a list like you did in the other one.

Well, nothing more to tell, just lots of kisses for you all from your brother,

Pitus

June 28, 1938