Catalog number 029 – Labor Camp Number 2

Back to the catalog

August 22, 1938

Source: colectalia.com, lot CT139

Stationery postcard Edifil 77n (serial number A6322414) with unreadable roller postmark and with Santa Coloma de Farners arrival postmark, dated on August 29, 1938. Text on the back dated on August 22, 1938. Sender’s info on the front: Josep Blasi Mora, 2on Camp Treball, 1ª Companyia, Base Túria nº 3.

Transcription:

Estimada Teresina,

Acabo de rebre la teva postal. Ja faria la lletra més petita i els espais més junts, però no pot ser. De totes maneras, et diré que faig anar el pic i la pala. Que’l mal que tenia al peu ja està curat. Que encara falte donarme la tercera injecció de la vacuna. Que precisament ara vaig amb una botalleta per a nonar-nos l’injecció última. Que aquest és un país molt asquerós i que tinc moltes ganes d’anar a casa, i moltes altres coses. Ja sabia que estaves amb la Conxita, axís com també el Colom. Ja procuraré escriure sovint, i tu o la Conxita feu lo mateix. Molts petons tu i Conxita, Colom, Cosme, nens, etc.

Vostre,

Pep

22-8-38

Translation:

Dear Teresina,

I’ve just received your post card. I would make a smaller letter and narrower slanting, but it is not possible. By the way, I can say you that I use peak and shovel. That the injury I had on my foot is already healed. That I still miss the third injection of the vaccine. That just now I carry the vaccine and they a going to put us the last injection. That this is a very awful county and that I want to go home, and lots of things more. I already knew you were with Conxita, and with Colom. I’ll try to write to you often, and you and Conxita do the same. Lots of kisses to you, Conxita, Colom, Cosme, the children, etc.

Yours,

Pep

August 22, 1938