Catalog number 048 – Labor Camp Number 4

Back to the catalog

August ?, 1938 (unreadable day on the postmark)

Source: colectalia.com, lot CT091

Franchise mark “Se autoriza la circulación / por falta de franqueo” (circulation authorized for the lack of stamps) and seal “Ajuntament de Tàrrega (Tàrrega town council seal). Letterhead canceled with ink reading “Comissió de / Seguretat Interior” and Tàrrega postmark of August 1938.

Addressed to Pepe Pascual Semis, Camp de Treball Nº 4 / 3ª Secció, 1ª Companyia / Cervera.